Glasila su u word (doc.) formatu, zavisno o brzini veze i veličini datoteke skidanje na dial-up liniji može potrajati i do 15-20 min. Preporučujemo opciju "save" na vaš HD, potom otvaranje datoteka.
Glasila NSSMŽ 2008.
   
  GLASILO BR. 32 veličina: 1220 KB
  GLASILO BR. 31 veličina: 1080 KB
  GLASILO BR. 30 veličina: 1320 KB
  GLASILO BR. 29 veličina: 1330 KB
  GLASILO BR. 28 veličina: 1700 KB
  GLASILO BR. 27
veličina: 1600 KB
  GLASILO BR. 26 veličina: 1430 KB
  GLASILO BR. 25 veličina: 1570 KB
  GLASILO BR. 24 veličina: 1530 KB
  GLASILO BR. 23 veličina: 1510 KB
  GLASILO BR. 22 veličina: 1470 KB
  GLASILO BR. 21 veličina: 1300 KB
  GLASILO BR. 20 veličina: 1300 KB
  GLASILO BR. 19 veličina: 1300 KB
  GLASILO BR. 18 veličina: 955 KB
  GLASILO BR. 17 veličina: 1940 KB
  GLASILO BR. 16 veličina: 1000 KB
  GLASILO BR. 15 veličina: 1150 KB
  GLASILO BR. 14 veličina: 1380 KB
  GLASILO BR. 13 veličina: 1390 KB
  GLASILO BR. 12 veličina: 1430 KB
  GLASILO BR. 11 veličina: 1510 KB
  GLASILO BR. 10 veličina: 1440 KB
  GLASILO BR. 9 veličina: 1400 KB
  GLASILO BR. 8 veličina: 1410 KB
  GLASILO BR. 7 veličina: 1460 KB
  GLASILO BR. 6 veličina: 1420 KB
  GLASILO BR. 5 veličina: 1060 KB
  GLASILO BR. 4 veličina: 1110 KB
  GLASILO BR. 3 veličina: 1080 KB
  GLASILO BR. 2 veličina: 1150 KB
  GLASILO BR. 1 veličina: 1370 KB
PROPOZICIJE NATJECANJA I. ŽNL ZA SEZONU 2008/09. veličina: 174 KB
Glasila veterana
       
  GLASILO VETERANA 20
veličina: 107KB
  GLASILO VETERANA 19
veličina: 107KB
  GLASILO VETERANA 18
veličina: 119KB
  GLASILO VETERANA 17
veličina: 110KB
  GLASILO VETERANA 16
veličina: 110KB
  GLASILO VETERANA 15
veličina: 114KB
  GLASILO VETERANA 14
veličina: 121KB
  GLASILO VETERANA 13
veličina: 132KB
  GLASILO VETERANA 12
veličina: 111KB
  GLASILO VETERANA 11
veličina: 133KB
  GLASILO VETERANA 10
veličina: 106KB
  GLASILO VETERANA 9
veličina: 111KB
  GLASILO VETERANA 8
veličina: 116KB
  GLASILO VETERANA 7
veličina: 115KB
  GLASILO VETERANA 6
veličina: 122KB
  GLASILO VETERANA 5
veličina: 118KB
  GLASILO VETERANA 4
veličina: 116KB
  GLASILO VETERANA 3
veličina: 121KB
  GLASILO VETERANA 2
veličina: 107KB
  GLASILO VETERANA 1
veličina: 119 KB