Nogometni savez sisačko moslavačke županije je sportska udruga koja obavlja sportsku djelatnost kroz skrb i promicanje nogometnog sporta na području Sisačko moslavačke županije, a osnovan je 1994. godine sa sjedištem u Sisku Antuna Cuvaja 16. Pored punog naziva upotrebljava se i skraćenica NSSMŽ. NSSMŽ upisan je u registar udruga pri Uredu državne uprave u sisačko moslavačkoj županiji, a udružen je u Hrvatski nogometni savez i Zajednicu sportskih udruga i saveza sisačko moslavačke županije. Članovi Saveza su nogometni klubovi sa područja Sisačko moslavačke županije. Članovi mogu biti i druge sportske udruge u skladu sa Statutom saveza ako o tome odluku donese Skupština saveza. Skupština saveza najviše je tijelo Saveza koje upravlja poslovima Saveza i čine je predstavnici klubova, KNT i KNS. Broj zastupnika u Skupštini je promjenjiv. Radi ostvarivanja programa rada, određenih ciljeva i zadaća te unapređenja nogometa na području NSSMŽ-e osnovana su dva Nogometna središta sa sjedištima u Kutini i Novskoj. Od osnutka Savez je imao dva Predsjednika i tri Glavna tajnika. Predsjednici ( 1994.g. do 2001. g. Marin Stančić, 2001. g. i dalje Davor Ivić ) Glavni tajnici ( 1994.g. do 2001. g. Ivica Brko, 2001. g. do 2003. g. Boris Curić i 2003. i dalje Damir Nogić


Klubovi

veliki nogomet 73

mali nogomet 2

veterana 10

 

Broj trenera

281

Registrirani igrači

velikog nogometa 7.043

malog nogometa 108

igrača mlađih od 18 godina 3.942

veterana 228

Suci i instruktori:

sudac pripravnik 10

sudac 74

regionalni sudac 38

savezni sudac 27

međunarodni sudac 1

savezni instruktor 19

savezni instruktor kontrolor 1


KLUBOVI ČLANOVI NOGOMETNOG SAVEZA SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE


R.
BR.

NAZIV
KLUBA

GODINA OSNIVANJA

1.

SEGESTA SISAK

1906

2.

MOSLAVINA KUTINA

1919

3.

NAFTAŠ (T Š K)

1932

4.

B S K BUDAŠEVO

1932

5.

FRANKOPAN GALDOVO

1923

6.

MLADOST PETRINJA

1946

7.

ZRINSKI ODRA

1928

8.

TOPUSKO TOPUSKO

1997

9.

BANOVAC GLINA

1920

10.

POSAVINA D.KUKURUZARI

2000

11.

JELENGRAD G. JELENSKA

1966

12.

MOSLAVAC POPOVAČA

1933

13.

VOLODER VOLODER

1966

14.

SOKOL V.LUDINA

1936

15.

LOKOMOTIVA KUTINA

1972

16.

NACIONAL ST. GRABOVAC

1979

17.

LIBERTAS NOVSKA

1921

18.

SLOGA-MARIS JAZAVICA

1977

19.

JASENOVAC JASENOVAC

1919

20.

SLOGA HRASTOVICA

1948

21.

METALAC SISAK

1946

22.

MAHOVO MAHOVO

1949

23.

LEKENIK LEKENIK

1929

24.

UNA MLADOST H.DUBICA

1988

25.

HAJDUK SELA

1946

26.

POSAVINA PRELOŠĆICA

1936

27.

A Š K ST. PRAĆNO

1977

28.

GVOZD GVOZD

1996

29.

RADNIK MAJUR

1946

30.

SLOGA G.SUNJSKA

1979

31

INA SISAK

1938

32.

MLADOST BOBOVAC

1928

33.

MLADOST REPUŠNICA

1935

34.

DINAMO OSEKOVO

1967

35.

VATROGASAC HUSAIN

1968

36.

MLADOST  G. GRAČANICA

1966

37.

MATIJA GUBEC KUTINA

1969

38.

DINAMO KUTINA

1966

39.

SLOGA POTOK

1950

40.

GARIĆ ILOVA

1950

41.

METALAC MEĐURIĆ

1971

42.

TOMISLAV KUTINA

2001

43.

MOSLAVINA D.GRAČANICA

1950

44.

ŠARTOVAC ŠARTOVAC

1972

45.

SELIŠTE SELIŠTE

1980

46.

EKONOMIK D. VLAHINIČKA

1963

47.

DINAMO JAMARICE

1970

48.

NAFTAPLIN STRUŽEC

1968

49.

SLAVONAC LIPOVLJANI

1932

50.

STRUG BROČICE

1979

51.

NAFTA KOZARICE

1988

52.

MLADOST KOŠUTARICA

1968

53.

CROATIA S.SUBOCKA

1973

54.

JEDINSTVO D. BOK

1977

55.

SOKOL RAJIĆ

2002

56.

STARI GRAD K.VELIKA

1989

57.

TOMISLAV N.SUBOCKA

1951

58.

SAVA PUSKA

1978

59.

MLADOST GREDA

1959

60.

ZRINSKI H. KOSTAJNICA

2006

61.

KOMAREVO KOMAREVO

2005

62.

GROF TOPOLOVAC

2004

63.

TŠK 1932 TOPOLOVAC

2006

64.

PEŠĆENICA PEŠĆENICA

2003

65.

RUJEVAC RUJEVAC

2004

66.

PODOVI  DVOR

2004

67.

SAVA-CRNAC SISAK

2004

68.

LETOVANIĆ LETOVANIĆ

 

69.

BRINJANI BRINJANI

 

70.

STRIJELAC BANOVA JARUGA

 

71.

CROATIA KRIVAJ

2003

72.

MNK PETRINJČICA PETRINJA

1992

73.

MNK KUPA PETRINJA

2004

74

SLAVONIJA BRESTAČA

 

75.

NAPRIJED KRAPJE